Onze vacatures –
onze collega worden?

Vacature Omgangsbegeleider

Functieomschrijving
Het Omgangshuis biedt kortdurende begeleiding aan zowel ouders/opvoeders als hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Met behulp van de inzet van het Omgangshuis Loman kan contactherstel tussen jongere en ouder worden gerealiseerd en kan de communicatie tussen de ouders tot stand worden gebracht en verbeterd. Omgangshuis Loman heeft een Omgangshuis in Stadskanaal, Veendam en Groningen. De begeleiding vindt plaats onder leiding van onze ervaren en gecertificeerde professionals. De ontmoetingsruimten van het Omgangshuis zijn kindvriendelijk en veilig.

Als omgangsbegeleider draag je zorg voor:
Je bent verantwoordelijk voor het totale proces wat nodig is om trajecten binnen Omgangshuis Loman zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen binnen de daarvoor gestelde termijn. Je hebt contacten met opdrachtgevers zoals gemeenten, CJG en Raad voor de Kinderbescherming.

Tevens ben je verantwoordelijk voor het (uit laten voeren van het) administratieve proces van intake tot en met afhandeling van een traject, waaronder het opstellen van eindverslagen en omgangsverslagen. Bij jou staat het kind centraal en je bent in staat om zonder oordeel te kijken naar dat wat zich aandient.

Daarbij heb je het vermogen om adequaat te reageren op onverwachte situaties en heb je geen moeite om met grote weerstanden om te gaan. Je kunt je inleven in de verschillende zienswijzen van ouders en kunt daarbij ouders begeleiden om oplossingsgericht te werken richting het gestelde doel.

Als omgangsbegeleider beschik je over deze competenties en vaardigheden:

Introduceren en begeleiden van de kinderen en de ouders bij de begeleide omgang.

• Zorgdragen voor de rapportage betreffende observatie, evaluatie en bijstelling van de gestelde doelen. Regelmatig dient er ook gerapporteerd te worden aan derden, zoals rechtbank en jeugdzorgwerkers.

Deelnemen aan evaluatiegesprekken, samen met ketenpartners

Zelfstandig voeren van voor- en nabesprekingen van de begeleide omgang met de ouders.

Observeren

Begeleiden

Stimuleren, activeren en ondersteunen van de omgang tussen ouders en het kind voor, tijdens en na omgangscontacten.

Voeren van kind gesprekken en, waar mogelijk, samen met het kind in gesprek gaan met ouders.

Voeren van gesprekken met ouders.

Je beschikt over oplossingsgerichte en coachende gesprekstechnieken;

Je bent geduldig en kan de-escalerend werken;

Je bent leergierig en staat open voor nieuwe inzichten;

Je bent een stabiele, flexibele en stressbestendige persoonlijkheid, die creatief is en een natuurlijk overwicht heeft;

Je hebt een proactieve, transparante en authentieke houding;

Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;

Functie eisen:

Je hebt minimaal een MBO-4 opleiding richting de zorg afgerond. Bij voorkeur heb je een HBO opleiding. Voorbeelden hiervan zijn: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie;

Je bent bij voorkeur SKJ geregistreerd of bereid dit te doen.

Als je ervaring hebt binnen de zorg en/of (v)echtscheidingssituaties is dit absoluut een pre.

Je hebt eventueel aanvullende opleiding zoals projectmanagement, mediation, systemisch werken.

Je hebt affiniteit met mediation en/of coaching.

Je bent ook bereid om in een roulatiesysteem op zaterdag te werken.

Denk jij dat je geschikt bent en wil je onze collega worden?
Stuur je CV en Motivatie naar info@omgangshuis-loman.nl.

Voor meer vragen bel 0598 232 018

Vacature Ambulant Begeleider

functieomschrijving

Als ambulant begeleider help jij onze cliënten om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Met begeleiding/coaching die helemaal bij hen past. Je activeert de cliënt om zelf oplossingen te bedenken en op te pakken.

Het is belangrijk dat je stressbestendig bent, kunt omgaan met weerstand van cliënten en goed bent in het hanteren van conflicten. Tevens is het belangrijk dat je kunt omgaan met feedback en beschik je over een transparante houding in het werk en jouw communicatie. Als ambulant begeleider is het daarnaast noodzakelijk dat je je snel kunt aanpassen aan verschillende omgevingen en dat je in staat bent complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk te maken aan de cliënt, die je uiteraard benadert vanuit een positieve en ondersteunende houding.

Als ambulant begeleider:

begeleid en ondersteun je volwassenen in het dagelijks leven, op alle levensgebieden zoals wonen, werk en financiën

stel je het begeleidingsplan op, coördineer je dit en voer je het uit

versterk je de eigen kracht van de cliënten en hun omgeving

werk je nauw samen met verwijzers, de gemeente en andere hulpverlenende instanties binnen het Sociaal Domein.

Signaleer je bijzonderheden bij de cliënt op persoonlijk vlak en/of in zijn of haar omgeving. Je bespreekt dit met de cliënt en onderneemt gepaste actie.

Als ambulant begeleider beschik je over deze competenties/vaardigheden:

concreet en duidelijk zijn in je communicatie naar onze cliënten en hun netwerk.

de cliënt kunnen motiveren en stimuleren met het oog op eigen regie en zelfredzaamheid tijdens het behalen van zijn/haar doelen.

je moet je goed kunnen inleven in de wereld van de cliënt en jouw gedrag hierop kunnen aanpassen.

waar nodig moet je grenzen kunnen aangeven naar de cliënt en de organisatie en heb je overtuigingskracht nodig om de doelen te behalen.

geduld, volharding en doorzettingsvermogen vanwege het werken met de doelgroep en het daarbij stimuleren van de zelfredzaamheid.

integriteit, omdat je omgaat met vertrouwelijke informatie van cliënten.

bewust zijn van uitstraling en voorkomen, omdat je regelmatig contact hebt met de cliënt en diens netwerk.

je hebt zelfstandigheid nodig voor het beheren van de eigen agenda en het maken van afspraken met de cliënt, diens netwerk en collega’s. Je werkt op basis van richtlijnen en de afspraken in het begeleidingsplan.

je hebt kennis van de sociale kaart en weet contacten te onderhouden met professionals van samenwerkingspartners.

je staat open voor feedback en kunt feedback geven, omdat je opdrachten moet kunnen ontvangen en instructies moet kunnen geven aan de assistent begeleider.

oplettendheid is van belang omdat je bijzonderheden tijdig moet kunnen signaleren en daarnaar moet kunnen handelen. De functie vraagt dat jij je bewust bent van wat het effect kan zijn van jouw eigen handelen op het welbevinden van de cliënt.

je werkt in een team op basis van zelforganisatie. Dit vraagt van jou dat jij een teamspeler bent die samenwerkt met anderen en in het team bespreekbaar maakt wat opvalt.

goede mondelinge en schriftelijke communicatie is vereist bij het op- en bijstellen van het zorgplan op de basis van de beeldvorming en vastgestelde doelen, het rapporteren op de doelen in het zorgplan en het communiceren met collega’s, de cliënt (en zijn of haar netwerk).

Overige functie eisen:

je hebt minimaal een afgeronde opleiding SPW 4, MMZ 4 of een vergelijkbare zorg gerelateerde opleiding. Je hebt specifieke kennis van verschillende methodieken. Bij voorkeur heb je een HBO opleiding. Voorbeelden hiervan zijn: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie.

Je bent bij voorkeur SKJ geregistreerd

je hebt relevante werkervaring  met de doelgroep, bij voorkeur vanuit een ambulante setting

je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer

je hebt oog voor mogelijkheden en benut de dagelijkse leermomenten om de cliënten vaardigheden aan te leren

je hebt inlevingsvermogen en beschikt over vaardigheden om gestructureerd te werken.

Denk jij dat je geschikt bent en wil je onze collega worden?
Stuur je CV en Motivatie naar info@omgangshuis-loman.nl.

Voor meer vragen bel 0598 232 018