WELKOM OP ONZE WEBSITE

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

Nabij het centrum in Veendam, centraal aan alle doorgaande wegen en nabij het station bevindt zich het omgangshuis Loman in Veendam.

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden specialistische begeleiding aan ouders en kind die de regie kwijt zijn geraakt. Het doel is om ouders weer de regie terug te geven door met elkaar te communiceren. Hierbij staat voor ons het belang van het kind altijd centraal en voorop!

DIRECT CONTACT:

OMGANGSHUIS

Het omgangshuis biedt kortdurende begeleiding aan zowel ouders/opvoeders als hun kinderen. Met behulp van de inzet van het omgangshuis kan contactherstel tussen kinderen en ouders worden gerealiseerd.

Waar kunt u ons vinden?

JULIANALAAN 2A, VEENDAM

Pand 1

Baptism

Pand 3

Pand 2

.
.

Pand 4

Serving

Pand 3

Salvation

Wat doen wij?

Samen naar een zelfstandige omgang.

De veiligheid van het kind staat centraal tijdens de omgang. In het omgangshuis is ten alle tijden een professional van omgangshuis & mediation Loman aanwezig. Zonder toestemming is het ten strengste verboden voor de bezoekende ouder de kamer te verlaten met het kind. Huisregels omtrent de omgang zullen bij de eerste intake besproken worden met de ouders.

voor wie?

Goede onderlinge afspraken tussen ouders over de omgangsregeling met hun kind zijn niet vanzelfsprekend. Vaak is er bij aanmelding voor het Omgangshuis geen contact tussen de jongere en een van de ouders. Het niet hebben van contact kan bij jongeren kan leiden tot problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat jongeren met allebei de ouders contact houden en daar zorgen wij voor!

Begeleiding in de omgang

Veel jongeren hebben last van de problemen die rondom een scheiding ontstaan. Dit kan zich uiten in gedragsproblemen, ouders/opvoeders raken in meer of mindere mate de regie kwijt of de schoolresultaten van de jongeren blijven achter. Het Omgangshuis biedt kortdurende begeleiding aan zowel ouders/opvoeders als hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Met behulp van de inzet van het Omgangshuis Loman kan contactherstel tussen jongere en ouder worden gerealiseerd en kan de communicatie tussen de ouders tot stand worden gebracht en verbeterd.

De begeleiding vindt plaats onder leiding van onze ervaren en gecertificeerde professionals. De ontmoetingsruimten van het Omgangshuis zijn kindvriendelijk en veilig.

Ons doel samen met u

Het doel van het traject in het omgangshuis is het herstellen van het contact tussen jongere en ouder. Tijdens de omgangsmomenten wordt met behulp van de professionals het contact hersteld en verstevigd voor zelfstandige omgang in de toekomst. Het omgangshuis begeleidt ouders om in het belang van hun kind te denken en te handelen.

Belangrijk informatie m.b.t. afspraken.

Afspraken worden vastgelegd zodat het omgangshuis het recht heeft om over de veiligheid van kind verslagen tot beschikking te kunnen stellen, voor en door de meldcode. ouders kunnen deze verslagen indien zij dit nodig achten zelf in te brengen  bij juridische procedures, indien ouders hierover overeenstemming hebben bereikt

Meest gestelde vragen:

Wordt de zorg vergoed?

Ja de zorg wordt volledig vergoed vanuit de jeugdwet. Het omgangshuis is aangesloten bij de RIGG en is terug te vinden in het productenboek.

Vanuit andere provincies is het mogelijk hulp in te zetten via PGB.

Is omgang alleen voor gescheiden ouders?

Nee, is zijn veel verschillende redenen waarom een kind minder tot geen contact heeft met zijn of haar ouders.

Onderzoek naar ander zorg regeling?

Is co-ouderschap haalbaar? Hoe is de verdeling, wat zijn de voor- en nadelen, wat moet er geregeld worden en welke omgangsregeling is het meest passend voor alle betrokkenen.

Is vooraf vast te stellen hoeveel bezoeken er komen?

Nee, ieder kind is uniek  en  de bezoeken zijn dan ook maatwerk.

Is onbegeleide omgang altijd haalbaar?

Nee, dat is het streven maar helaas niet altijd haalbaar. We onderzoeken en adviseren wel wat het meest haalbaar is. Soms adviseren wij de omgang te beëindigen wij doen dit onderbouwd en bieden hierin ook nazorg.

Werkt het omgangshuis-Loman zelfstandig?

Het omgangshuis-Loman wordt ingezet om een onafhankelijk advies uit te brengen. Het advies en verloop van het traject wordt wel gedeeld met ouders en andere betrokkenen hulpverleners zoals het CJG, JB Noord, WSS, Leger des Heils en de Raad/d Kinderbescherming, of andere betrokken hulpverleners. Indien in opdracht vanuit de rechtbank  is gaat ook het advies naar de rechtbank.

Werkt het omgangshuis-Loman alleen op locatie?

Nee, we starten hier wel, zodra het kan wordt de omgang uitbreid naar de thuissituatie.

In de thuissituatie kan het omgangshuis zicht krijgen op de opvoedvaardigheden en het gedrag van het kind en hierop aansluiten door ouders en kinderen te ondersteunen. Soms is het niet haalbaar en is het advies blijvend begeleide omgang waarbij onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden binnen het netwerk om zo de hulpverlening af te sluiten.

Werkt het omgangshuis-Loman met beeld en geluidsmaterialen ?

Ja, allereerst voor de veiligheid voor ons allen. Tijdens een omgang zal er altijd een medewerker meekijken en desgewenst kunnen inspringen.

We willen hiervoor wel graag toestemming van de ouders.

Worden de beelden gedeeld met derden?

Nee, wel met de ouders om samen terug te kijken wat er gebeurt om hieruit te leren. De beelden worden niet opgeslagen en verwijdert indien het kind uit zorg is.

Waar kunnen ouders en kinderen terecht ?

In Veendam en na de zomervakantie ook in Groningen.

Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Is er een wachtlijst?

Het streven om dit te voorkomen, we gaan er dan ook alles aan doen om te starten in welke vorm dan ook. Voor nu geld dat starten binnen 2 tot 3 weken tot de mogelijkheden behoort.

Welke methodieken en interventies worden  gebruikt tijdens de omgang?

Er wordt behalve spelen, ook gespeeld met speciale pedagogische spellen om meer inzichten te verkrijgen. Kinderen en ouders leren spelenderwijs meer over zichzelf en de ander, gedrag en gevoel.

Daarnaast werkt het omgangshuis-Loman oplossingsgericht, systemisch, educatief aan te sluiten bij kind en ouder op een passend niveau. Het doen van rollenspellen, video ondersteuning, kwaliteitenspel en opvoedspellen en trainingen behoren tot de mogelijkheden

Het omgangshuis-Loman doet onderzoek naar de opvoedvaardigheden aan de hand van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, hierin maakt de begeleiding voortdurend afwegingen.

 Is het mogelijk om bijzondere dagen te vieren in het omgangshuis?

We bieden de mogelijkheid om een verjaardag te vieren, ook staan we stil bij een overlijden, vader of moederdag.

Waarom is er specialistische  zorg?

De omgang begeleiden is NIET op te lossen binnen enkele weken en zorgvraag dient complex te zijn.

Meervoudige problematiek, verstandelijk beperkt, zorgen over welzijn van het kind (huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing), chronisch of ernstig zieke ouder of kind,(mogelijke) uithuisplaatsing , ouder in detentie, KOPP-kinderen, opgelegd vanuit de rechtbank, mogelijk sprake van ouderverstoting.

Het uitgangspunt is het kind, we willen dan ook graag het kind zien zonder de ouders om zo een duidelijk beeld te krijgen van de beleving van het kind, angsten, wensen en hieruit te kijken naar mogelijkheden voor het verbeteren van het contact.

Zijn de beide ouders aanwezig?

Dat is wel het streven, ouders hebben de mogelijkheid om elkaar niet te hoeven zien. Wij adviseren wel om beide ouders aanwezig te laten zijn zodat kinderen mogen ervaren dat beide ouders akkoord zijn met het contact met de andere ouder en hiermee het loyaliteit conflict verkleind kan worden.

Ook dit is maatwerk, soms kan een familie lid of vriendin een steunende factor zijn.

Hoe kan een omgang eruitzien?

Een ouder doet onder begeleiding aan contactherstel met het kind, spelletjes, knutselen, buiten spelen, of wat lekkers maken.

Een mogelijkheid is ook dat de ouder het zelfstandig doet en dat de begeleiding meekijkt op de camera, zodat ze wel snel kunnen ingrijpen.

Begeleiding in de thuissituatie , met hier in een afbouw.

Tijdens de omgang is er koffie, thee en drinken voor de kinderen, ook een koekje, fruit of het nuttigen van een maaltijd behoort tot de mogelijkheden.

Voor welke leeftijd is het omgangshuis-Loman?

Alle kinderen van 0-18 zijn welkom, voor alle leeftijd zijn er benodigdheden.

Openingstijden van het omgangshuis-Loman?

Bij voorkeur op maandag tussen 9:00 en 18:00, echter zijn hierop uitzonderingen. Ook in de weekenden is het omgangshuis beschikbaar indien nodig.

Wat is de visie& missie van het omgangshuis?

Het omgangshuis vindt het belangrijk dat ieder kind contact heeft met zijn of haar ouder. Voor de ontwikkeling van ieder kind is het belangrijk te weten wie het kind is en wie zijn ouders zijn.

NEEM ALVAST EEN KIJKJE

IN ONS OMGANGSHUIS

Pand 3

Baptism

Pand 4

Pand 2

.
.

Pand 3

Serving

Pand 1

Salvation

TEAM OMGANGSHUIS LOMAN

WELKE PRODUCTEN LEVEREN WIJ?

45A51 gezinsbegeleiding basis
45A56 Gezinsbegeleiding specialistisch
50G41 ondersteuning jeugdigen en
ouders bij complexe echtscheiding
bij doorverwijzing vanuit de rechtbank
AGB-code:94065671

Adres

Waar kunt u ons vinden?

SNEL NAAR >

OMGANGSHUIS CONTACT

Vestiging Veendam
Julianalaan 2a
9641 LZ Veendam

Vestiging Groningen
Lamsoor 4a
9738 AL Groningen

Vestiging Stadskanaal
Olmenhage 1a
9501 TK Stadskanaal (per 1 augustus nieuw adres!)

T: 0598-232018 (Veendam/Groningen)

T: 0619796829 (Stadskanaal)

E: info@omgangshuis-loman.nl

Wij maken gebruik van cookies om de ervaringen van bezoekers te verbeteren.