Ambulante / Gespecialiseerde
begeleiding

Wat doen wij bij ambulante/gespecialiseerde hulpverlening?

Als er signalen zijn dat er zorgen zijn over de kinderen met betrekking tot veilig, gezond en liefdevol opgroeien in hun thuissituatie, willen wij dit in kaart brengen om te onderzoeken welke ondersteuning ouders en kinderen nodig hebben om een goede ouderrol in te nemen.

Wij werken in opdracht wat betekent dat wij onze bevindingen, tussentijds altijd gaan delen met de opdrachtgever. Indien er sprake is van onveiligheid doen wij dit direct.

Kind-gesprekken:

Hierbij brengen wij in kaart of er sprake is van parentificatie, vriendenkring, zijn er schaamte en of schuldgevoelens aanwezig, cijferen de kinderen zich weg, is er sprake van geringe coping vaardigheden, is er schoolverzuim, functioneren op school, is er sprake van separatieangst.

In kaart brengen aan de hand van de kind-gesprekken:
– Mogelijke aanwezige psychosociale problemen Ontwikkelingsproblemen
– ​Schoolproblemen
– Observatie kinderen
– Sociale cognitieve vaardigheden
– Gehechtheid
– Non specifieke reacties
– Emotie- regulering
– Stress factoren
– Zelfbeeld

Observatie ouders

– Opvoedvaardigheden
– Sensitief-responsiviteit
– Voorbeeldgedrag
– Mijden van zorg
– Stress
– overbelasting

Observatie gezin en omgeving

– Conflicten tussen ouders Financiën
– Geweld
– Familie gerelateerde levensgebeurtenissen

Belangrijk is waar wij ook naar kijken:

In kaart brengen van de beschermende factoren van de jeugdigen, ouders en gezinsomgeving

Hoe doen wij dit?

Motiveren, reduceren van angst en stress. Ondersteunen in de ouderrol. Bevorderen van ouder-kind interactie. Bevorderen van opvoeding vaardigheden en bevorderen van steunend netwerk