Wij streven altijd naar
geen wachtlijsten

Wachtlijsten

Het omgangshuis vind het belangrijk dat er snel contact is met en tussen ouders en kinderen, wij streven dan ook naar om geen wachtlijst te hanteren.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk om de juiste informatie te hebben om zo de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Indien nodig kan tijdens de aanmeldprocedure onze orthopedagoog worden ingezet bij de kennismaking. Zodra de begeleiders het intakeformulier hebben ontvangen zal er binnen 5 werkdagen een kennismakingsgesprek worden ingepland.
Na het intakegesprek zal binnen een maand worden gestart met het begeleidingstraject.