veelgestelde
vragen (FAQ)

Wordt de zorg vergoed?

Ja de zorg wordt volledig vergoed vanuit de jeugdwet. Het omgangshuis is aangesloten bij de RIGG en is terug te vinden in het productenboek.

Vanuit andere provincies is het mogelijk hulp in te zetten via PGB.

Is omgang alleen voor gescheiden ouders?

Nee, is zijn veel verschillende redenen waarom een kind minder tot geen contact heeft met zijn of haar ouders.

Onderzoek naar een andere zorgregeling?

Is co-ouderschap haalbaar? Hoe is de verdeling, wat zijn de voor- en nadelen, wat moet er geregeld worden en welke omgangsregeling is het meest passend voor alle betrokkenen.

Is er vooraf vast te stellen hoeveel bezoeken er komen?

Nee, ieder kind is uniek  en  de bezoeken zijn dan ook maatwerk.

Is onbegeleide omgang altijd haalbaar?

Nee, dat is het streven maar helaas niet altijd haalbaar. We onderzoeken en adviseren wel wat het meest haalbaar is. Soms adviseren wij de omgang te beëindigen wij doen dit onderbouwd en bieden hierin ook nazorg.

Werkt Omgangshuis Loman zelfstandig?

Het omgangshuis-Loman wordt ingezet om een onafhankelijk advies uit te brengen. Het advies en verloop van het traject wordt wel gedeeld met ouders en andere betrokkenen hulpverleners zoals het CJG, JB Noord, WSS, Leger des Heils en de Raad/d Kinderbescherming, of andere betrokken hulpverleners. Indien in opdracht vanuit de rechtbank  is gaat ook het advies naar de rechtbank.

Werkt Omgangshuis Loman alleen op locatie?

Nee, we starten hier wel, zodra het kan wordt de omgang uitbreid naar de thuissituatie.

In de thuissituatie kan het omgangshuis zicht krijgen op de opvoedvaardigheden en het gedrag van het kind en hierop aansluiten door ouders en kinderen te ondersteunen. Soms is het niet haalbaar en is het advies blijvend begeleide omgang waarbij onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden binnen het netwerk om zo de hulpverlening af te sluiten.

Werkt Omgangshuis Loman met beeld- en geluidsmateriaal?

Ja, allereerst voor de veiligheid voor ons allen. Tijdens een omgang zal er altijd een medewerker meekijken en desgewenst kunnen inspringen.

We willen hiervoor wel graag toestemming van de ouders.

Worden beeld- en/of geluidsmateriaal geedeeld met derden?

Nee, wel met de ouders om samen terug te kijken wat er gebeurt om hieruit te leren. De beelden worden niet opgeslagen en verwijdert indien het kind uit zorg is.

Waar kunnen ouders en kinderen terecht?

In Veendam, Groningen en Stadskanaal. Onze adresgegevens vind u op de pagina contact

Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Is er bij ons een wachtlijst?

Het streven is om dit te voorkomen. We gaan er dan ook alles aan doen om te starten in welke vorm dan ook. Voor nu geld dat starten binnen 2 tot 3 weken tot de mogelijkheden behoort.

Welke methodiek en interventies worden gebruikt tijdens de omgang?

Er wordt behalve spelen, ook gespeeld met speciale pedagogische spellen om meer inzichten te verkrijgen. Kinderen en ouders leren spelenderwijs meer over zichzelf en de ander, gedrag en gevoel.

Daarnaast werkt het omgangshuis-Loman oplossingsgericht, systemisch, educatief aan te sluiten bij kind en ouder op een passend niveau. Het doen van rollenspellen, video ondersteuning, kwaliteitenspel en opvoedspellen en trainingen behoren tot de mogelijkheden

Het omgangshuis-Loman doet onderzoek naar de opvoedvaardigheden aan de hand van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, hierin maakt de begeleiding voortdurend afwegingen.

Is het mogelijk om bijzondere dagen in het omgangshuis te vieren?

We bieden de mogelijkheid om een verjaardag te vieren, ook staan we stil bij een overlijden, vader of moederdag.

Waarom is er specialistische zorg?

De omgang begeleiden is NIET op te lossen binnen enkele weken en zorgvraag dient complex te zijn.

Meervoudige problematiek, verstandelijk beperkt, zorgen over welzijn van het kind (huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing), chronisch of ernstig zieke ouder of kind,(mogelijke) uithuisplaatsing , ouder in detentie, KOPP-kinderen, opgelegd vanuit de rechtbank, mogelijk sprake van ouderverstoting.

Het uitgangspunt is het kind, we willen dan ook graag het kind zien zonder de ouders om zo een duidelijk beeld te krijgen van de beleving van het kind, angsten, wensen en hieruit te kijken naar mogelijkheden voor het verbeteren van het contact.

Zijn beide ouders aanwezig?

Dat is wel het streven, ouders hebben de mogelijkheid om elkaar niet te hoeven zien. Wij adviseren wel om beide ouders aanwezig te laten zijn zodat kinderen mogen ervaren dat beide ouders akkoord zijn met het contact met de andere ouder en hiermee het loyaliteit conflict verkleind kan worden.

Ook dit is maatwerk, soms kan een familie lid of vriendin een steunende factor zijn.

Hoe kan een omgang eruit zien?

Een ouder doet onder begeleiding aan contactherstel met het kind, spelletjes, knutselen, buiten spelen, of wat lekkers maken.

Een mogelijkheid is ook dat de ouder het zelfstandig doet en dat de begeleiding meekijkt op de camera, zodat ze wel snel kunnen ingrijpen.

Begeleiding in de thuissituatie , met hier in een afbouw.

Tijdens de omgang is er koffie, thee en drinken voor de kinderen, ook een koekje, fruit of het nuttigen van een maaltijd behoort tot de mogelijkheden.

Voor welke leeftijd is het omgangshuis?

Alle kinderen van 0-18 zijn welkom, voor alle leeftijd zijn er benodigdheden.

Zijn jullie altijd bereikbaar of geopend?

Bij voorkeur op maandag tussen 9:00 en 18:00, echter zijn hierop uitzonderingen. Ook in de weekenden is het omgangshuis beschikbaar indien nodig.

Wat is de missie & visie van Omgangshuis Loman?

Het omgangshuis vindt het belangrijk dat ieder kind contact heeft met zijn of haar ouder. Voor de ontwikkeling van ieder kind is het belangrijk te weten wie het kind is en wie zijn ouders zijn.