Binnen het omgangshuis spelen camera’s een grote rol. gezinnen en hulpverleners worden gezien door de camera’s. Voor ouders en kinderen is dit een interventie om aan de hand van de beelden terug te kijken wat goed gaat en minder goed. Het geeft de begeleiders en de orthopedagoog de mogelijkheden het gedrag van de kinderen goed te observeren zodat alle signalen erkend en herkend worden in het contact met de kinderen. Ook gebruiken de hulpverleners de beelden voor intervisie en supervisie om zo kritisch te blijven op hun eigen handelen. Hiervoor vragen wij wel toestemming van ouders, het langdurig bewaren van beelden of delen met derden wordt NIET gedaan door Omgangshuis Loman.