Parallel solo
Ouderschap

Wat houdt Parallel solo ouderschap in?

“Parallel ouderschap betekent dat beide huishoudens, geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders. Waarbij je zelfstandig ouder bent voor je kind”.

Scheiding

Tijdens het proces van scheiding is het cruciaal of ouders hun persoonlijke afkeer naar hun ex- partner kunnen scheiden van het gezamenlijk ouderschap. Zoals ouders van elkaar kunnen scheiden, zo kunnen kinderen dat niet van hun ouders. Je kinderen zijn of haar andere ouder kunnen gunnen betekent niet automatisch dat je samen met die andere ouder wilt blijven optrekken. Dit veronderstelt immers dat je veel afstemt en graag goed samenwerkt (coöperatief ouderschap).

Parallel Solo Ouderschap

Voor ouders die al dan niet tijdelijk afstand moeten nemen van elkaar, gaat een dergelijke samenwerking meestal niet van harte. Het negeren van die weerstand leidt vaak tot verharding en die vormt voor de kinderen alsnog een bron van emotionele verwarring. De realiteit

is dat veel (pas) gescheiden ouders het samenwerkingsbeeld niet waarmaken en in feite weinig overleg met elkaar hebben. Vaak ontstaat er meer ruimte tussen ouders als niet steeds de contactregeling ter discussie staat, maar eerder de betekenis van het contact voor je kind: het recht van een kind om met beide ouders een hechte band op te bouwen.

Werkwijze:

Je gaat aan de slag met jouw eigen hulpverlener. Indien beide ouders het traject Parallel Solo Ouderschap volgen vindt er geen overleg plaats tussen de hulpverleners van ouders. Dit dient ter ondersteuning van de focus van jouw eigen proces.

 • Het traject duurt 6 tot 8 maanden en er worden +/- 10 gesprekken gevoerd. De gesprekken zijn eens per 2 weken;
 • Met toestemming van ouders vinden er maximaal 4 gesprekken met de kinderen plaats, deze worden door een andere hulpverlener gedaan, doel is om de kinderen een stem te geven, zicht te krijgen op hun beleving;
 • Het opstellen van de zorgregeling, is geen doel, wel een onderdeel van het traject;

Begeleide omgang is hierbij mogelijk. De begeleiding van OmgangshuisLoman bij Parallel Solo Ouderschap

Bij parallel solo-ouderschap geven de ouders, vanuit een gelijkwaardige positie als ouders, denoodzakelijke informatie aan elkaar, met tussenkomst van een hulpverlener van Omgangshuis Loman, maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de ander wordt ingevuld. Je hebt als ouders minimaal met elkaar te maken en spreekt (meest per mail), met de hulpverlener als tussenpersoon, een vast kader van regels en grenzen af waarvoor ieder van de ouders tekent. De hulpverlener van Omgangshuis Loman begeleidt op afstand, is aanspreekpunt bij onenigheid en kan desgewenst knopen (laten) doorhakken. Je hoeft niet bij elkaar aan tafel, weet waaraan je toe bent en voor het noodzakelijk overleg is de hulpverlener gespreksleider. Verder geldt er maar één doorslaggevend belang: het welzijn van het kind. Dit om kinderen uit de strijd te halen en te laten.

 

Enkele belangrijke voorwaarden van parallel ouderschap zijn;

 • Het hebben van ouderlijk gezag
 • Zoveel mogelijk worden alle punten schriftelijk vastgelegd;
 • De hulpverlener maakt met de ouders spelregels om te bereiken dat de discussie met en over elkaar stopt
 • Het daadwerkelijk parallel organiseren van de zorg voor de kinderen staat centraal
 • Respecteer elkaars opvoedmethodes/ stijlen en accepteer de situatie dat het is zoals het is.

De communicatielijnen tussen de ouders worden ontvlochten en anders vormgegeven;

 • De ouders beperken zich strikt tot hun eigen verantwoordelijkheid voor de eigen relatie met de kinderen;
 • De spelregels voor evenwijdig parallel ouderschap zijn erop gericht dat kinderen zich geen zorgen meer hoeven te maken over de regels van de zorgregeling;
 • Voorkomen van discussies over de contactregeling met de kinderen.