Onze
orthopedagoog

    Omgangshuis Loman richt zich op kinderen en ouders in echtscheidingssituaties en biedt specialistische begeleiding aan ouders en kind die de regie kwijt zijn geraakt. Het doel is om ouders weer de regie terug te geven door met elkaar te communiceren. Hierbij staat voor hen het belang van het kind altijd centraal en voorop! Het omgangshuis biedt kortdurende begeleiding aan zowel ouders/ opvoeders als hun kinderen. Met behulp van de inzet van het omgangshuis kan contactherstel tussen kinderen en ouders worden gerealiseerd.

    BOAZ en Omgangshuis Loman

    BOAZ heeft een consulterende rol binnen Omgangshuis Loman. Zo is BOAZ betrokken bij het pedagogisch beleid van de organisatie en verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke zaken. Er vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de omgangsbegeleiders van Omgangshuis Loman en de gedragswetenschapper van BOAZ. Tevens wordt er begeleide reflectie en intervisie geboden aangaande het professioneel handelen van de begeleiders van Omgangshuis Loman.

    Een orthopedagoog is een gespecialiseerd opvoeddeskundige. Hij is gericht op kinderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd. Elke ouder wil dat zijn/ haar kind zo gelukkig en zorgeloos mogelijk opgroeit en doet wat binnen de mogelijkheden ligt om hieraan bij te dragen. Soms ontstaan er toch zorgen over uw kind. Een orthopedagoog kan dan helpen om samen met u naar een oplossing te zoeken.