Begeleide
Omgang (45a56 / 50g41)

Wat doen wij bij begeleide omgang?

Soms lukt het door de scheiding en de strijd die ouders hebben om te komen tot een goede omgangsregeling. Soms is het contact zo verstoord dat er een tijd geen contact is geweest tussen ouder en kind. Dan beginnen we met het contact leggen, dit noemen we contact herstel. Vanuit dit contact gaan we uitbouwen. De uitbouw is niet vooraf te bepalen, dit hangt af van wat het kind aankan. Het is dan ook maatwerk, samen met de opdrachtgever, ouders, kind en hulpverleners komen tot een plan. Tijdens de aanmelding en intake is hier alle ruimte voor om dit goed vorm te geven.

Waarom kind gesprekken?

Het kind staat centraal, het kind mag en kan aangeven wat hij van zijn ouders-verzorgers nodig heeft. De hulpverlening kijkt samen met kind en ouders wat haalbaar is en onderzoekt wat nodig is om dit te bewerkstelligen. Wij zorgen voor een vertaalslag tussen kind en ouder, om hiermee de ouder-kind interactie te bevorderen. Hiermee

Omgang op locatie en thuis

Voor sommige kinderen en ouders is het niet mogelijk om de kinderen thuis te ontvangen, dan is het omgangshuis een basis. We zijn gevestigd in Groningen, Veendam en Stadskanaal per 01-01-2022 ook. Zodra het mogelijk is kijken wij of de omgang bij ouders thuis kan, of in het netwerk. In sommige gevallen lukt dit niet dan blijft het omgangshuis een vaste ontmoetingsplek. Op alle locaties is het zo huiselijk mogelijk ingericht om de huidige situatie zoveel mogelijk te normaliseren.

Ouders ondersteunen en begeleiden vanuit het kind te handelen en denken

Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang te weten wie hij is en wie zijn ouders zijn. Alleen met deze kennis kan een kind zijn eigen identiteit ontwikkelen.

Door samen met ouders te kijken naar, voor en vanuit het kind lukt het ouders beter vorm te geven aan het contact. Hiervoor kan ondersteunend zijn dat er afspraken worden vastgelegd in een ouderschap plan en betrekken van het netwerk. Het omgangshuis kan hierin ouders ondersteunen, wij maken gebruik van verschillende interventies.

Welke middelen gebruiken wij hiervoor?

Wij maken gebruik van verschillende methodieken, interventies en spelmateriaal.

De spelmomenten met de kinderen worden beschreven in verslagen waardoor het volledig de informatie is vanuit het kind. Zoals zorgen, krachten, wensen en zijn of haar plek binnen het systeem. Steunende en belemmerende factoren.

Lukt het altijd?

Nee soms lukt het ouders of kinderen niet een goed contact te blijven onderhouden, dan kan allerlei redenen hebben. Dan bieden wij ouders en kinderen wel een na traject. Hierbij is het uitgangspunt, vormgeven aan ouderschap op afstand.

Wat is het streven?

Onze missie: “waar ouders en kinderen elkaar weer vinden”.

Onze visie: Ouders en kinderen op een respectvolle, veilige en transparant, maatschappelijk verantwoorde manier begeleiden in de ouder kind relatie.

We zijn kleinschalig en blijven dit ook, wij hopen te voorkomen om wachttijden te voorkomen. Dit betekent voor de cliënten en verwijzers altijd vaste aanspreekpunten.

Indien nodig werken wij buiten kantoortijden, echter is dit niet altijd haalbaar.