Onze
Huisregels

Huisregels:

 • Medewerkers, vrijwilligers, kinderen en jongeren gaan respectvol met elkaar om. Dit betekent dat er geen ongewenst lichamelijk contact of verbaal geweld plaatsvindt.
 • Wij zijn op tijd aanwezig.
 • Diefstal, agressie en ongewenste intimiteiten zijn verboden.
 • De cliënt dient zelf verzekerd te zijn tegen mogelijke schade die aan een ander toegebracht kan worden.
 • Drugs, alcohol en roken is verboden bij Omgangshuis Loman.
 • Het afmelden wegens omstandigheden geschied minimaal 48 uur van tevoren. Gebeurt dit niet, dan declareren we de kosten van die dag.
 • Omgangshuis Loman is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke spullen, behalve als anders is afgesproken in het kennismakingsgesprek.
 • Wij bewaren camerabeelden gedurende 30 dagen, conform de bewaartermijn van het omganghuis Loman. De camera’s zijn er voor de veiligheid van medewerkers en cliënten. De camerabeelden worden niet teruggekeken zonder schriftelijke toestemming van de bestuurder.
 • Wij maken geen foto’s zonder uw mondelinge toestemming. Wij publiceren geen foto’s/beelden zonder uw schriftelijke toestemming.
 • Gereedschap wordt alleen onder toezicht van een medewerker gebruikt.
 • Indien iemand Omgangshuis Loman wil verlaten, dient dit doorgegeven te worden aan de begeleiders.
 • Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen zijn er niet.
 • We kunnen de huisregels in overleg met elkaar altijd aanpassen. Als we dat doen, schrijven we deze aanpassingen op en informeren we alle cliënten hierover.

Omgangsregels:

 • Wij hebben respect voor elkaar, respect voor spullen van een ander.
 • Alle medewerkers van Omgangshuis Loman houden toezicht op de spullen van de cliënten en proberen beschadiging en verlies te voorkomen.
 • De eindverantwoordelijkheid van eventuele beschadiging of verlies van persoonlijke spullen ligt niet bij Omgangshuis Loman.
 • Agressie in woorden en daden is niet toegestaan.
 • Middelengebruik en/of dealen is niet toegestaan.
 • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd.
 • Wij houden rekening met ieders normen en waarden.
 • Volwassen zaken worden niet besproken in het bijzijn van kinderen.
 • Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders.
 • We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen.
 • Kritiek en/of problemen bespreek je in de eerste instantie met je begeleider.
 • Voor eventuele klachten verwijzen we je naar onze klachtenprocedure.